4/2/2015 12:16:21 AM
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
Новини - Култура
 
Програма на общоградски празник на фолклорното танцово изкуство"Да ударим тъпана"ПРОГРАМА
на общоградски празник на фолклорното танцово изкуство
“ДА УДАРИМ ТЪПАНА”
Варна 2005

ДЕН ПЪРВИ
Дата: 28 април 2005 г.
Място: Дворец на културата и спорта
Начало: 15:30 часа.

I ПОТОК
Начало: 15:30 – 16:00 часа
Категория – ОДЗ, ЦДГ
1. ОДЗ №24 "Иглика"
2. ЦДГ № 35 “Незабравка”

II категория – Школи по Български народни танци
II ПОТОК
Начало: 16:00 – 16:30 часа
Категория – Школи по български народни танци
1.Школа по БНТ при НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Тополи
2.Танцово студио при АНПТ Варна
3.Школа по БНТ при НЧ "Васил Левски", кв. Галата
4.Школа по БНТ при Музикална танцова компания – Варна -
5.Школа по БНТ "Тракия" при Тракийско дружество "Кап. П. Войвода"
6.Танцово студио при АНПТ Варна

III ПОТОК
Начало: 16:30 – 17:30 часа
Категория – Специализирани паралелки по хореография

1.ОУ “Черноризец Храбър” - II-ри клас
2.СОУ “Елин Пелин” - IV-ти
3.ОУ “Черноризец Храбър” - V-ти
4.СОУ “Елин Пелин” - VI-ти клас
5.СОУ “Елин Пелин” - VII-ми клас СОУ “Елин Пелин”
6.СОУ “Елин Пелин” - XI-ти клас - преподавател: Стоян Ризов

IV ПОТОК
Начало: 16:00 – 20:00 часа
Категория – Концертни ансамбли (младежи)
1.Младежки танцов ансамбъл при НЧ "Просвета", кв. Аспарухово
2.Общински фолклорен ансамбъл "Слънце", гр. Суворово
3.ФА "Гоце Делчев" при Македонско културно просветно дружество - Варна -
4.ФА "Фолклорни искри" при Икономически университет Варна ФА “Одесос” при РДВР - Варна
5.Общински фолклорен ансамбъл "Слънце", гр.Дългопол
6.ФА "Гоце Делчев" при Македонско културно просветно дружество - Варна -
7.ФА "Фолклорни искри" при Икономически университет Варна TA "Варна" при НЧ "Христо Ботев"
8.Общински фолклорен ансамбъл "Слънце", гр. Суворово
9.ФА "Гоце Делчев" при Македонско културно просветно дружество - Варна -
10.ФА “Одесос” при РДВР - Варна - худ. ръководител
11.TA "Варна" при НЧ "Христо Ботев" и Ветерански ансамбъл "Завръщане"

ДЕН ВТОРИ
Дата: 29 април 2005 г.
Място: Дворец на културата и спорта
Начало: 15:30 часа.

I ПОТОК
Начало: 15:30 – 16:00 часа
Категория – Школи по български народни танци
1.Школа по БНТ "Звездичка" при ОУ "Иван Вазов
2. Подготвителна група при ДТА "Зорница", НЧ "Отец Паисий"
3. Школа по БНТ "Фолклорни искрици" при НЧ "Елин Пелин
4. Школа по БНТ "Детелинки" при СОУ "Гео Милев
5. Школа по БНТ при ФА "Аксаково", НЧ "Просвета", гр. Аксаково
6. Подготвителна група при ДТА "Зорница", НЧ "Отец Паисий"

II ПОТОК
Начало: 16:00 – 17:00 часа
Категория – Специализирани паралелки по хореография
1. ОУ “Патриарх Евтимий” – предучилищна
2. ОУ “Алеко Константинов” - I-ви клас
3. ОУ “Патриарх Евтимий” – I-ви клас
4. ОУ “Никола Вапцаров” - II-ри клас
5. ОУ “Патриарх Евтимий” – II-ри
6. ОУ “Патриарх Евтимий” – II-ри клас (сборна група/
7. ОУ “Патриарх Евтимий” – III-
8. 8. ОУ “Патриарх Евтимий” – III-ти клас (сборна група)
9. ОУ “Патриарх Евтимий” – IV-ти клас
10. ОУ “Антон Страшимиров” - V-ти клас(музикална паралелка
11. ОУ “Патриарх Евтимий” – III-ти клас
12. ОУ “Патриарх Евтимий” – III-ти клас (сборна група)

III ПОТОК
Начало: 17:00 – 18:30 часа
Категория – Детски концертни ансамбли
1.ДФА "Детелинки" при НЧ "Антим I ", с. Игнатиево
2.ДТА “Изворче” при НЧ “Просвета”, гр.Аксаково
3.ДТА “Зорница” при НЧ “Отец Паисий”
4.ДТА “Варненче” при ОУ “Н.Й. Вапцаров
5.ДТА “Китка цвете” при “П.Р. Славейков
6.ДФА “Българче” при Детски комплекс ДФА "Детелинки" при НЧ "Антим I ", с. Игнатиево
7.ДТА “Изворче” при НЧ “Просвета”, с.Аксаково
8.ДТА “Зорница” при НЧ “Отец Паисий”
9.ДТА “Китка цвете” при НЧ “П.Р. Славейков”
10.ДФА "Детелинки" при НЧ "Антим I ", с.
11.Народен хор при ДФА “Българче”, Детски комплекс
12.ДФА “Българче” при Детски комплекс
13.ДТА “Зорница” при НЧ “Отец Паисий”

IV ПОТОК
Начало: 19:00 – 20:30 часа
Категория – Концертни ансамбли (младежи)
1.ФА “Аксаково” при НЧ “Просвета”, гр.Аксаково
2.ФТТ “Родина” при НЧ “Отец Паисий”
3.Фолклорно студио
4.ФА “Аксаково” при НЧ “Просвета”, с.Аксаково
5.ФТТ “Родина” при НЧ “Отец Паисий”
6.Фолклорно студио Варна
7.ФА “Гергана” при ТУ - Варна